Hozzájáruló nyilatkozat képmás készítéséhez és felhasználásához 

Érintett neve 1

Születési hely és idő:

Lakóhely:

E-mail cím:

Telefonszám:

Törvényes képviselő(k) neve:

Törvényes képviselő(k) születési helye és ideje:

Törvényes képviselő(k) lakóhelye:

Törvényes képviselő(k) e-mail címe:

Telefonszáma:

Alulírott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény (Ptk.) 2:48. § (1) bekezdése2 alapján ezennel hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az alábbi helyen és időben szervezett fotózáson Hamar Ramóna (székhely: 5661 Újkígyós, Zrínyi utca 8/1., adószám: 67980686-1-24 )

rólam, alulírott................................................. ...-ról 3                                          fent nevezett érintett gyermekről 4

fényképeket készítsen.

A felvételek készítésének helye:

A felvételek készítésének ideje:

Alulírott hozzájárulásomat adom továbbá ahhoz, hogy a fentiek szerint készített fényképeket térítésmentesen

  • felhasználhatja
  • utólagosan szerkesztheti, módosíthatja
  • közzéteheti (digitális és nem digitális formában) az általa működtetett honlapon: www.moartphoto.hu, közösségi felületein, stúdiójában.

Alulírott törvényes képviselő kijelentem, hogy az érintett gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlására jogosult vagyok.

Alulírott kijelentem, hogy a fényképek elkészítéséhez és felhasználásához kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató tartalmát teljes körűen megismertem, hozzájárulok az adatoknak az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

Keltezés helye és ideje:..........................................


                     érintett aláírása                                                                             törvényes képviselő(k) aláírása 5

__________________________________________________________________

1 Annak a neve, akiről a fénykép készítésre kerül.

2 Ptk. 2:48. § (1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.

3 18. életévét betöltött cselekvőképes nagykorú vagy 14. életévét betöltött, de 18. életévét még be nem töltött korlátozottan cselekvőképes kiskorú neve. Amennyiben nem releváns (a jognyilatkozatot cselekvőképtelen, 14. életévét be nem töltött kiskorú nevében törvényes képviselője teszi), kérjük, hogy kihúzni szíveskedjen.

4 Amennyiben törvényes képviselő (is) eljár, kérjük aláhúzással jelölni. A nem releváns részt kérjük kihúzással jelölni.

5 Cselekvőképtelen, 14. életévét be nem töltött kiskorú nevében törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő jognyilatkozatára van szükség. Korlátozottan cselekvőképes, azaz 14. életévét betöltött, de 18. életévét még be nem töltött kiskorú esetében az általa tett jognyilatkozat érvényességéhez a törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.